Việt – Campuchia

Tăng cường hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam – Campuchia

Thứ Tư, 30/12/2020| 14:30

Đến nay, trên toàn tuyến biên giới Việt Nam và Campuchia có 24 cửa khẩu quốc tế, 26 cửa khẩu chính, 86 cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn, lối mở, có 28 khu kinh tế cửa khẩu đã được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động thương mại biên giới đã phát triển mạnh và dần trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên những địa bàn biên giới…

Đến nay, trên toàn tuyến biên giới Việt Nam và Campuchia có 24 cửa khẩu quốc tế, 26 cửa khẩu chính, 86 cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn, lối mở, có 28 khu kinh tế cửa khẩu đã được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động thương mại biên giới đã phát triển mạnh và dần trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên những địa bàn biên giới…

Top