Việt – Campuchia

Thông tin về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia

Thứ Hai, 9/8/2021| 15:52

Thông tin về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia

Tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền: “Thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia” theo hình thức trực tuyến.

Top