Việt – Campuchia

Tuyệt tác Mù Cang Chải mùa nước đổ nhìn từ trên cao

Thứ Ba, 15/6/2021| 15:40

Tuyệt tác Mù Cang Chải mùa nước đổ nhìn từ trên cao

Bức tranh trùng điệp được kiến tạo từ ánh nắng sớm trên những thửa ruộng bậc thang mùa nước đổ ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).

Top