Việt – Campuchia

Những người Nhật yêu cồng chiêng Tây Nguyên

Thứ Hai, 23/8/2021| 16:20

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên của Việt Nam đã chính thức được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào năm 2009.

Top