Việt – Campuchia

Những tình nguyện viên mang cả gia tài đi chống dịch

Thứ Hai, 30/8/2021| 10:58

Nhiều bạn chia sẻ rằng vì ở nhà quá lâu, buồn tay buồn chân nên viết đơn đăng ký đi làm tình nguyện viên hỗ trợ phòng dịch. Có người được 1 tháng, nhưng cũng có người đã theo công việc này được 3 tháng nay.

Top