Việt – Campuchia

Hà Nội: Khoảng 880.000 tỷ đồng phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030

Thứ Sáu, 8/7/2022| 13:58

Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030 xác định, tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở Hà Nội là khoảng 880.000 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách khoảng 11.700 tỷ đồng. Tổng diện tích đất để xây dựng khoảng 1.868ha….

Sáng 8/7, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt tán thành HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 đã xác định rõ 6 quan điểm, mục tiêu tổng quát với 9 mục tiêu cụ thể, 2 nhóm chỉ tiêu theo giai đoạn 5 năm với 12 chỉ tiêu cụ thể, 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 66 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Hà Nội: Khoảng 880.000 tỷ đồng phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030

 Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Trong đó, nhiều giải pháp mới phù hợp thực tiễn, tính khả thi cao, thể hiện rõ vai trò nhà nước trong công tác phát triển nhà ở, cũng như điều tiết thị trường bất động sản, việc phân công tổ chức thực hiện cụ thể, số liệu báo cáo rõ ràng.

Theo Nghị quyết, HĐND TP xác định các mục tiêu: Đến năm 2025, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố phấn đấu đạt 29,5m2/người, trong đó khu vực đô thị đạt 31m2/người và khu vực nông thôn đạt 28m2/người.

Về nhà ở xã hội, phát triển mới khoảng 1,25 triệu m2 sàn nhà ở; tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu theo quy định của Trung ương, nhà ở cho - thuê mua phải đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án.

Về nhà ở tái định cư, phát triển mới khoảng 0,565 triệu m2 sàn nhà ở. Nhà ở thương mại, phát triển mới khoảng 19,69 triệu m2 sản nhà ở. Nhà ở riêng lẻ, phát triển mới khoảng 22,5 triệu m2 sàn (khoảng 4,5 triệu m2 sàn/năm).

Về chất lượng nhà ở: Tiếp tục thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà đơn sơ. Trong đó, tập trung xóa bỏ nhà tạm, nhà đơn sơ tại các khu nhà “ổ chuột” khu vực chân cầu, dọc theo ven các sông, kênh trên địa bàn thành phố; Nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn thành phố đạt 90%, trong đó khu vực đô thị đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 85%.

Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị hình thành mới phải được quy hoạch xây dựng theo xu hướng nhà ở xanh, đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số; các khu đô thị, khu nhà ở phải bố trí đầy đủ hạ tầng khung, (cấp điện, cấp thoát - nước), đáp ứng đầy đủ cơ sở giáo dục công lập…

Về mục tiêu đến năm 2030, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người toàn TP đạt 32m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị đạt 33m2/người và khu vực nông thôn đạt 28m2/người. Về nhà ở xã hội, phát triển mới khoảng 5,55 triệu m2 sàn nhà ở.

Triển khai đầu tư xây dựng 1-2 khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung) và chuẩn bị đầu tư đối với các khu còn lại. Phấn đấu 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố đều có khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động. Tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu theo quy định của Trung ương, nhà ở cho thuê mua phải đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án.

Về nhà ở tái định cư, phát triển mới khoảng 1,3 triệu m2 sàn nhà ở. Nhà ở thương mại, phát triển mới khoảng 15,19 triệu m2 sản nhà ở; Tiếp tục triển khai theo nội dung, tiến độ đề án và các kế hoạch triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố được phê duyệt, trong đó triển khai cải tạo, xây dựng lại 10 khu chung cư cũ. Về nhà ở riêng lẻ, phát triển mới khoảng 22,5 triệu m2 sàn (khoảng 4,5 triệu m2 sàn/năm)….

Về nhà ở xã hội: Phát triển mới khoảng 5,55 triệu m2 sàn nhà ở; triển khai đầu tư xây dựng 1-2 khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung); phấn đấu 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố đều có khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động... Về nhà tái định cư, phát triển mới khoảng 1,3 triệu m2 sàn nhà ở.

Về nhà ở thương mại: Phát triển mới khoảng 15,19 triệu m2 sàn nhà ở; tiếp tục triển khai theo nội dung, tiến độ Đề án và các Kế hoạch triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố được phê duyệt, trong đó triển khai cải tạo xây dựng lại 10 khu chung cư cũ ( 6 khu có tính khả thi cao như: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp)...

Về chất lượng nhà ở: Hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà đơn sơ; nâng tỉ lệ nhà kiên cố khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 90%. Đa dạng loại hình sản phẩm nhà ở thương mại để bán, cho thuê. Phấn đấu 100% dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị hình thành mới có quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên được quy hoạch theo hướng xanh, đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số.

Về nguồn vốn, giai đoạn 2021-2030, tổng nhu cầu vốn là khoảng 880.000 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách khoảng 11.700 tỷ đồng. Cụ thể: Giai đoạn 2021-2025 khoảng 437 tỷ đồng; Giia đoạn 2026-2030 khoảng 363.000 tỷ đồng, nhu cầu vốn ngân sách khoảng 8.037 tỷ đồng./.

(LĐO)

Top