Việt – Campuchia

Nhà cách mạng tiền bối xuất sắc Phan Đăng Lưu

Thứ Năm, 5/5/2022| 11:21

Với 39 năm tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Phan Đăng Lưu đã hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Nhà cách mạng tiền bối xuất sắc Phan Đăng Lưu

Đồng chí Phan Đăng Lưu, sinh ngày 5/5/1902, cách đây tròn 120 năm, là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Đồng chí là nhà lãnh đạo tài năng đã góp phần chuyển hướng đúng đắn nhiệm vụ cách mạng qua mỗi giai đoạn lịch sử, đóng góp quan trọng vào thành công của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7.

Với 39 năm tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí đã hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Top