Việt – Campuchia

Từ 1-9, nhiều thay đổi lớn về thủ tục cấp sổ hồng

Chủ nhật, 1/8/2021| 9:11

Từ 1-9, nhiều thay đổi lớn về thủ tục cấp sổ hồng

Từ 1-9, nhiều thay đổi lớn về thủ tục cấp sổ hồng

Ảnh minh họa

Thông tư 09/2021 Bộ TN&MT bổ sung nhiều điểm mới xoay quanh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay còn gọi sổ hồng) được áp dụng từ 1-9 tới.

Không cần CCCD/CMND khi làm sổ hồng

Khoản 5 Điều 11 Thông tư 09 quy định, trong trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực đất đai thì khi:

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận mà có yêu cầu thành phần là bản sao CMND hoặc giấy chứng minh quân đội  hoặc  thẻ CCCD hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân khác thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân.

Với quy định mới này, bước sang 1-9 khi dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của lĩnh vực đất đai thì người dân khi làm thủ tục cấp sổ đỏ sẽ không cần mang theo bản sao các loại giấy tờ: CMND, CCCD, sổ hộ khẩu…

Mã vạch sổ hồng

Theo quy định hiện hành tại Điều 15 Thông tư 23/2014, mã vạch được in tại cuối trang 4 khi cấp sổ hồng, với cấu trúc MV= MX.MN.ST.

Trong đó, MX là mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất, được thể hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho khu đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính cấp xã thì ghi theo mã của xã có phần diện tích lớn nhất.

Với thực tiễn nhiều huyện đảo là đơn vị hành chính cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã,  Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 09/2021 quy định,  trường hợp cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì mã đơn vị hành chính cấp xã (MX) được thay thế bằng mã của đơn vị hành chính cấp huyện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh thì ghi thêm mã của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định vào trước mã của xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc trước mã của đơn vị hành chính cấp huyện nơi có đất đối với cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã.

Thêm 2 trường hợp được cấp giấy

Khoản 2, 3 Điều 1 Thông tư 09 bổ sung thêm trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận là:

- Thửa đất được tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp chung cho nhiều thửa.

- Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định./.

(PLO)

Top